Nyári gyakorlat Győrben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Ipartechnika Menedzser Kft nyári gyakorlatra pályázatot hirdet az alábbi szakirányú mérnök hallgatóknak.

Gépészmérnök I.

Feladat: A hallgató által jól ismert tervező programmal a cég által biztosított gépész vázlatok alapján rácsos szerkezetek és gépelemek rajzolása, összeállítási rajzok készítése 3 D-ben. A megrajzolt szerkezetek anyagjegyzékének elkészítése súly és költség optimalizálással.

Támogatás: Gyakorlott gépész tervező mérnök szükség esetén tanácsadásra rendelkezésre áll a gyakorlati idő alatt. A cég a SolidWorks tervező programmal rendelkezik, asztali gépen. Saját/hozott programmal, saját géppel a szerződési kikötések elfogadásával lehet dolgozni.

Gépészmérnök II- Statikus:

Feladat: A hallgató által jól ismert tervező programmal a cég által biztosított gépész rajzok felhasználásával rácsos szerkezetek és tartók statikai vizsgálata, keresztmetszet és tartó optimalizálás a gyártási feltételek figyelembe vételével, kereskedelmi tételek felhasználásával.

Támogatás: Gyakorlott gépész tervező mérnök szükség esetén tanácsadásra rendelkezésre áll a gyakorlati idő alatt. A cég a SolidWorks tervező programmal rendelkezik, asztali gépen. Saját/hozott programmal, saját géppel a szerződési kikötések elfogadásával lehet dolgozni.

Gépészmérnök III- Épületgépész:

Feladat: A hallgató által jól ismert tervező programmal a cég által biztosított rajzok alapján lakóépület víz, szennyvíz rendszerének és fűtés rendszerének megtervezése. Helyi szennyvízkezelésre a piaci ajánlatokban elérhető technológia adaptálása.  A hallgatónak javaslatot kell tennie a kereskedelmi forgalomban kapható  napkollektoros melegvíz rendszer méretezésére és  beillesztésére. Az elkészített rajzokból el kell készíteni a 3 D-s megjelenítést. A megrajzolt szerkezetek anyagjegyzékének elkészítése súly és költség optimalizálással.

Támogatás: Épületgépész mérnök szükség esetén tanácsadásra rendelkezésre áll a gyakorlati idő alatt. A cég a SolidWorks tervező programmal rendelkezik, asztali gépen. Saját/hozott programmal, saját géppel a szerződési kikötések elfogadásával lehet dolgozni.

Villamosmérnök:

Feladat: A hallgató által jól ismert villamos tervező programmal a cég által biztosított rajzok felhasználásával lakóház (okosház) villamos rendszerének megtervezése. Napelemek rendszerbe való illesztésének és feltételeinek vizsgálata. A hallgatónak javaslatot kell tennie a villamos rendszer és az informatikai hálózat, piacon elérhető távkapcsolati szoftverek, hardverek alkalmazására.

Támogatás: Villamos tervező mérnök szükség esetén tanácsadásra rendelkezésre áll a gyakorlati idő alatt. A cég nem rendelkezik villamos tervező programmal ! Saját/ hozott programmal, saját géppel a szerződési kikötések elfogadásával lehet dolgozni.

Építőmérnök, Faipari mérnök:

Feladat: A hallgató által jól ismert tervező programmal a cég által biztosított rajzok felhasználásával fa szerkezetű lakóház megtervezése speciális körülményekre. A hallgatónak javaslatot kell tennie a lehető legtöbb építőelem előgyárthatóságára, valamint a gyors kivitelezésre az összeépítés során. A hallgató javaslatot tehet az épület belső építészeti megoldásaira saját maga tervezett bútorokkal, vagy kereskedelmi ajánlatokból válogatva (IKEA termékek). A cég nem rendelkezik speciális építészeti tervező programmal, csak a SolidWorks tervező programmal rendelkezik, asztali gépen. Itt is elvárás a 3D-ben való megjelenítés, esetleg speciális „virtuális bejárhatóságot” biztosító program használatával. Saját, hozott programmal, saját géppel a szerződési kikötések elfogadásával lehet dolgozni.

Támogatás: Faipari mérnök szükség esetén tanácsadásra rendelkezésre áll a gyakorlati idő alatt.

Marketing szakos hallgatók:

Feladat: Egy adott termék piacképességének vizsgálata. Konkurens termékek felkutatása és értékelése. Eladási stratégiák és marketing terv kidolgozása, marketing költség becsléssel. Vevői célcsoport meghatározása, fizetőképes kereslet kutatása, statisztikai adatok felhasználásával, esetleg elektronikus kérdőívvel.

Támogatás: Közgazdász, marketing szakemberek szükség esetén tanácsadásra rendelkezésre állnak a gyakorlati idő alatt.


NYÁRI GYAKORLAT

PÁLYÁZAT EGYETEMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

Cégünk, az Ipartechnika Menedzser Kft évek óta részt vesz a Széchenyi István Egyetem és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által közösen szervezett „Kamarai tantárgy” programban. Az elmúlt években több szakdolgozatot készítő hallgatót is fogadtunk.

A hallgatók elmondása szerint kevés az igazán kreatív, önálló munkát igénylő feladatot, tevékenységet kínáló cég, nem szívesen biztosítanak időt, erőforrásokat a hallgatók felkészítésére, fejlesztésére.

Mi elhivatottak vagyunk a jövő szakembereinek segítésében ezért is tagjai vagyunk a Professio Fémipari és Szakképzési Klaszternek.

Jelen pályázattal egy szakmai utazásra, kreatív együtt gondolkodásra hívunk leendő mérnököket egy olyan projekt tervezésére, ami ma álom, de lehet, hogy  holnap a cégünk új  prémium terméke lesz.

Segítséget szeretnénk adni abban is, hogy megtanítsuk a fiatalokat teamban gondolkodni, dolgozni, ezért olyan témát kerestünk, aminek feldolgozása során több „szakmának” kell együtt célokat kitűzni, és feladatokat megoldani projekt formában.

A pályázaton részt vehet minden hallgatói jogviszonyban levő 18. évét betöltött személy.

A pályázatban meg kell adni a következőket:

Név; Képző intézmény, szak; BSc, vagy MSc szint; elérhetőség, fénykép.

Szöveges rész:

A pályázónak röviden le kell írnia, hogy mi motiválja a gyakorlatra való jelentkezését. Be kell számolnia az érintett szaktárgyakban való előrehaladásáról, eredményeiről, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy melyik tervező programmal, milyen szinten tud dolgozni.

Kreatív, alkotásra kész egyéneket keresünk, akik az adott feladatot kihívásként fogják fel és az önálló munkavégzés mellett tudnak teamben dolgozni.

A pályázat elbírálása során skype interjút is szervezünk.

Egyéb információk:

  • Kizárólag megbízásos szerződéses jogviszonyban tudunk hallgatókat fogadni, amennyiben a vonatkozó jogszabályok ezt előírják.
  • A munkavégzés 1 hónap, vagy hosszabb időtartamban is lehetséges. A kezdési időpontot rugalmasan tudjuk kezelni.
  • A cégünk saját vendégházában kedvezményes térítéssel kétszemélyes szobákban szállást tud biztosítani a távolabb lakók számára a gyakorlat idejére.
  • A hallgatók elméleti felkészítést kapnak a projekttervezés kivitelezés témakörben.
  • Munkaidő: 9-15 óráig. A szerződés feltételei szerint távmunkában is lehet dolgozni, a szerződésben rögzített kötelező egyeztető teamértekezleteken való részvétel feltételével.

Javadalmazás:

A szerződésben rögzített feltételekkel, teljesítmény alapon történik.

Egyéb juttatásokról is a szerződésben állapodunk meg.

A gyakorlat lezárása:

A hallgatónak összegző értékelést kell készítenie a nyári gyakorlat szakmai tapasztalatairól, saját fejlődésében betöltött szerepéről.

Le kell adnia digitálisan az elkészített rajzokat, dokumentumokat, melyeket a szerződésben rögzítünk. Ezen dokumentumok, tervek a cég tulajdonát képezik, erről a szerződésben külön fejezetben rendelkezünk!

Részt kell vennie személyesen a gyakorlat lezáró foglalkozásán, melyet az őszi szorgalmi időszak elejére tervezünk.

A projekt vezető mérnöke értékelést készít az pályázó munkájáról a szerződés mellékletében megadott szempontok szerint.  Kérés esetén igazolást adunk a szakmai gyakorlaton való részvételről, ha a pályázó megfelelt a menedzsment értékelésen.

Cégünk nyitott arra, hogy a feldolgozott témán a hallgató szakdolgozati feladatként tovább dolgozzon, az ehhez szükséges későbbi konzultációkat biztosítjuk.

A PÁLYÁZAT BEADÁSA:

Kizárólag elektronikus formában lehet beadni a pályázatot a menedzser@iptech.hu címre küldve.

Beadási határidő: 2019. május 24.

Elbírálás: 2019. május 31.