Minőség- és környezeti politika

Az Ipartechnika Menedzser Kft. vezetése – építve a társaság megalakulása óta megteremtett szervezeti kultúrára és a dolgozók minőség és környezettudatos gondolkodására- elkötelezte magát az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványok szerint kialakított és független tanúsító testület által elismert minőség és környezetközpontú integrált irányítási rendszer működtetése mellett. Az irányítási rendszerek nyújtotta előnyöket alkalmazni kívánja minden tevékenységi körére vonatkozóan, úgy, mint géptelepítés, gépkarbantartás és az ezeket kiegészítő folyamatokra.

A minőség és környezetközpontú irányítási rendszer kialakításának átfogó célja a vevők és a szervezet működésével érintett érdekelt felek bizalmának és elégedettségének elnyerése, a már meglévő eredmények folyamatos szinten tartása és fejlesztése.

Az Ipartechnika Menedzser Kft. vezetése az irányítási rendszer működtetésével és eredményességével kapcsolatban minőség és környezetirányítási célokat határoz meg, amelyek segítik az integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztését.

Élére állunk minden olyan kezdeményezésnek, amely partnereink legmagasabb fokú elégedettséget eredményezi, elkötelezettek vagyunk a Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetésében, folyamatos továbbfejlesztésében, amelynek területei különösen a vonatkozó követelmények és kötelezettségek alkalmazása, betartása, a környezet védelme, a szennyezések megelőzése, a környezeti teljesítmény fokozása.

A fentiek érdekében célunk:

• Hatékony minőségi munkával a gazdasági eredményeink folyamatos javítása az alkalmazottjaink és a tulajdonosok megelégedésére, jólétünk biztosítására.
• Hozzáértő, gyakorlott munkatársakkal gyorsan és hatékonyan elvégezzük a vállalt feladatokat.
• Rendszeres oktatással és ösztönzési rendszerrel segíteni az alkalmazottak és a vezetők minőségi és környezettudatos szemléletének és munkavégzésének kialakítását, a megszerzett ismereteik folyamatos elmélyítését.
• Olyan beszállítókkal, kooperációs partnerekkel dolgozunk együtt, akik elfogadják és teljesítik minőségi és környezetvédelmi elvárásainkat, figyelembe véve a vevői, minőségi igényeket, valamint az életciklus szemléletet.
• A környezeti hatások hatékony kezelése érdekében célunk a munkafolyamatok átláthatóságának, dokumentáltságának biztosítása, az adatgyűjtés és elemzés feltételeinek megteremtése, hogy az esetleges kedvezőtlen tendenciák megelőzhetők legyenek.
• Környezetünk iránti felelősségérzetet rendszeres oktatásokkal, továbbképzéssel, illetve környezeti eredményeinkkel kapcsolatos folyamatos tájékoztatással kívánjuk növelni.
• A munkafolyamatok fejlesztésével kapcsolatban törekszünk a környezetkímélő technológiák bevezetésére.
• A minőség és környezetirányítási rendszer kialakításának átfogó célja a vevők elégedettségének és a szervezet működésével érintett felek bizalmának elnyerése, a már meglévő eredmények folyamatos fejlesztése.

Szervezetünk minden tagjának kötelessége, hogy a saját tevékenységi körén belül alkalmazza, támogassa szervezetünk minőség- és környezeti politikáját és integrált irányítási rendszerének fenntartását.

Győr, 2020.08.13