“A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”

(ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága: Közös Jövőnk jelentés, 1987)

  • Etikus működés vállalatunk jogszerűen és a tisztességes foglalkoztatást figyelembe véve működik.

  • Nálunk természetes: az alapértékek tisztelete: az emberi élet, biztonság védelme az egyenlő bánásmód és az egészséges környezethez való jog.

Környezetvédelem: „Olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.”

(1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól)